Get Adobe Flash player

TES Ltd - 2012 Model TE Termohipoterm Tıp Cihazı

    Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazaları ve kazalar sonucunda insanların ölmesi ve sakatlanması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Trafik kazaları en çok beyin travmaları ve travma sonrası sakatlıklara neden olmaktadır. Dünyada travma sonrası beyin tedavisi ve korunması için Kranyoserebral Hipotermia (KSH) yöntemi uygulanmaktadır. Hipotermia, dokuların oksijen tüketimini azaltarak, organizmayı ve özellikle beyni hipoksinin ölümcül etkisinden korumaktadır. Bu çalışmada, Kranyoserebral Hipotermiayı gerçekleştirmek için Termohipoterm Termoelektrik Tıp Cihazının tasarımı yapılmış ve prototipi gerçekleştirilmiştir. 

    TES Ltd şirketi tarafından üretilen ürünün amacı; dünya standartlarına uygun bilgisayar destekli, yoğun bakım ünitesinde, nakliye araçlarında, hastanelerde ve ihtiyaç duyulan her yerde kullanabilecek Termohipoterm soğutma sistemi ile bu sistemi denetleyen elektronik donanımın gerçekleştirilmesidir. Bu haliyle Termohipoterm sistemi, tümü ile yeni teknoloji ürünü olup herhangi bir kazada anında müdahale yaparak KSH yöntemini gerçekleştirebilen bir cihazdır. Hipotermia ve özellikle Kranyoserebral Hipotermia dünyada tıbbi amaçla çok geniş çapta uygulanmasına rağmen Türkiye'de bu tedavi yöntemi çok az ve kısıtlı bir biçimde kullanılmaktadır. KSH sistemini kullanan merkezlerin başında Amerika, Avrupa ve Japonya gelmektedir. Bu merkezlerde KSH'yi gerçekleştirmek için pratik olmayan soğutma hızı düşük, sıcaklık kontrolü ve ayarı yapılamayan ve çeşitli komplikasyonlara neden olan teknikler ve sistemler kullanılmaktadır. Önerilen Termohipoterm sistemi Avusturya' da incelenmiş ve T.C. Patent Enstitüsünce patentlenmiş olup, tamamen yeni teknoloji içeren, konusunda dünyada ilk ve tek sistemdir. Termohipoterm soğutma sistemi ister yüzeysel isterse derin kranyoserebral hipotermiayı elde etmek için aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Ateşinin düşürülmesi mevcut yöntemlerle ve ilaçlarla mümkün olmayan her türlü hastanın hayatını kurtarmak için, beyin ameliyatlarında,

  • Suni kan dolaşım sistemi kullanmadan açık kalp ameliyatlarında,
  • Ağır hipoksi durumlarında beyin ödemlerini ve tümörlerini önlemek için reanimasyon yapıldığında,
  • Açık ve kapalı beyin travmalarının tedavisinde,
  • Genel hipotermia uygulandığında beyinin korunmasında.

Ürün insan sağlığı ile ilgili olduğu için sadece Türk insanına değil tüm insanlığa da hizmet edecektir. Türkiye’deki trafik kazaların çokluğunu dikkata alarak acilen TES Ltd şirketi tarafından üretilen termoelektrik beyin soğutma sistemini her bir ambulasa konulması sağlanmalıdır. Termohipoterm cihazının ambulans opsiyonunun fiyatı 12.000TL olup ambulanstaki diğer donanım cihazların fiyatına uygundur. Ayrıca bu cihazla ambulansların donatılması ambulasları gerçekten can kurtaran hale getireçektir. Çünkü kazadan sonra ilk 2 saat içinde hastanın beyni 300C - 320C derceye kadar soğutulduğunda kalbin durma olasılığı azalacaktır. Hastanın kalbi dursa bile hasta 5 dk yerine 45-60 dk yaşıyabilecektir. Böylece şu anda ambulanslarda bulunan ve fiyatı yaklaşık 6.000 Avro olan monitör defiblatöre ihtiyaç kalmayacaktır. TES Ltd markalı Termohipoterm cihazının Amerika, Avrupa, Japonya ve Rusya' ya yapılacak ihracattan devletimize döviz geliri sağlanacaktır.

TES Ltd – 2012 Model TE Rat Termohipoterm Cihazı

    Trafik kazaları en çok beyin travmaları ve travma sonrası sakatlıklara neden olmaktadır. Bunun içindir ki, dünya nörolojisinde travma sonrası beyin tedavisi ve korunması üzerinde geniş çapta araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda tüm dünyada ve çok kısıtlı olarak ülkemizde travma sonrası tedavide serebral hipotermia yöntemi kullanılmaktadır. Hipotermia ve özellikle lokal serebral hipotermia ile beynin korunabilmesinin nedeni; beyni 300C-320C dereceye kadar düşürüldüğünde hiçbir komplikasyon oluşmaması ve beyni bir daha alt fonksiyonel rejime geçerek travma sonrası ikinci darbe denilen ölümcül etkilerden korumasıdır. Organizmayı dışardan soğutarak hipotermiayı gerçekleştiren tekniklere baktığımızda, soğuk suyun içine vücudun daldırılması veya kafaya buz koyulması gibi çok ilkel ve pratik olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde beyin hipotermiasını gerçekleştirmek için tüm vücut soğuk suyun içine daldırılıyor. Bu yöntemle beynin sıcaklığının, gereken hızla ve yeterli sıcaklığa kadar düşürülmesi mümkün değildir. Çünkü beyni gereken sıcaklığa kadar düşürmek için vücudun uzun süre soğuk suyun içinde tutulması gerekmektedir. Bu durumda kalp yüklenmekte ve tehlikeli komplikasyonlar meydana gelmektedir. Buna göre lokal serebral hipotermia yöntemi ile beyni soğutmak çok önemlidir. Fakat kafaya buz koyarak lokal hipotermianın gerçekleştirilmesi ile gereken soğutma hızı ve hedeflenen sıcaklık düşüşü sağlanamamaktadır. Bunun içindir ki, dünyada hiçbir komplikasyon meydana getirmeyen ve çok pratik olan lokal serebral hipotermia tekniği üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı farelerde başta deneysel beyin travması sonrası olmak üzere çeşitli vakalarda beyinin lokal serebral hipotermi ile korunmasını araştırılması için yeni bir sisteme ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için TES Ltd şirketi tarafından üretilen termoelektrik mikro denetleyicili sıcaklık kontrollü Rat Termohipoterm sistemi hazırlanmıştır.

Geri...