Get Adobe Flash player

TES Ltd – 2012 Model TEPAS / TE Modül Test Cihazı

    1960’lı yıllardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanan termoelektrik modüller; küçük boyutlu olmaları, sarsıntı yapmamaları, sessiz çalışmaları, 200.000 saati geçen ömürleri, etkin sıcaklık kontrolüne izin vermeleri, DC gerilim ile çalışıyor olmaları vb. birçok avantajlarından dolayı, askeri alanlarda, uzay çalışmalarında, bilimsel deneylerde, tıp ve daha birçok alanda, soğutma veya ısıtma amaçlı veya termojeneratör olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Termoelektrik uygulama alanlarının artmasıyla paralel olarak termoelektrik modül üretiminde de artışlar olmuş ve üretici firmalar, ürettikleri termoelektrik modülün kalitesinden ödün vermeden maliyeti düşürme çabası içine girmişlerdir. Bu durumda termoelektrik modülün kalitesini hızlı bir şekilde test etmek amacıyla yeni yöntemler geliştirme ihtiyacı doğmuştur.

   Hem bilimsel çalışmalar açısından hem de termoelektrik (TE) sistemlerin tasarlanıp test edilmesi açısından; çalışan gerçek bir TE modülün dinamik ısıl ve elektriksel çıkış parametrelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, TE modüllerin performanslarının belirlenebilmesine yönelik klasik hale gelmiş yöntemler, bu yöntemleri temel alan aygıtlar ve bilgisayar yazılımları geliştirilmiştir. Klasik yöntemler yarıiletkenlerin parametrelerini sabit kabul etmektedirler ve sıcaklık değişimlerini öngörmektedirler. Ayrıca gerçek bir modülün yapısal ve teknolojik faktörlerinin hesaba katılmamış olması kullanılan yöntemleri yetersiz kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı da klasik yöntemlerle çalışan bir TE modülün çıkış parametrelerinin değerlendirilmesi hatalara yol açabilmektedir. Bu kusurları gidermek ve doğan ihtiyacı karşılamak için TES Ltd şirketi tarafından üretilen dünyada ilk olan TEPAS termoelektrik test cihazı üretilmiştir. TEPAS, gerçek TE modül ve sistemlerin çalışma anındaki dinamik ısıl ve elektriksel çıkış parametrelerinin araştırmasını ve performans analizlerinin yapılabilmesini sağlamaktadır. TEPAS’ta sıcaklık, akım ve gerilim gibi kolaylıkla ölçülebilen parametrelere dayanan Prof. Dr. Raşit AHISKA’ nın yeni yöntemini temel alan yazılım ve donanımdan oluşan bilgisayar kontrollü yeni bir test sistemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada termal dengenin, deneysel parametrelerin ve dinamik çıkış parametrelerinin elde edilmesine yönelik çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Sistemin kontrol ve arayüz yazılımı Delphi görsel programlama dili ile geliştirilmiştir. Yazılım sayesinde, gerçekleştirilen test işlemlerine yönelik olarak incelemelerin yapılması ve grafik destekli raporların oluşturulması mümkün olmaktadır. TEPAS’la TE modüllerin dinamik çıkış parametrelerinin belirlenmesi işlemlerinin pratik, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

   TEPAS’la ilgili yapılan yayınların dünyanın en üst düzeyli dergilerde yayımlanması ve cihazın başta Uluslararası Termoelektrik Akademiyasının düzenlediği forumlarda ilgi ve kabul görmesi, cihazın dünya piyasasında yer alacağının bir göstergesidir. Dünya piyasalardaki TEPAS gibi termoelektrik test cihazların fiyatlarına bakıldığında bu fiyatların 50.000$ -250.000$ arasında olduğu görülür. Dünyadaki termoelektrik yarıiletken ve modül üreticilerin ve kullanıcıların sayısı her gün artığından ve TEPAS’ın rakipsiz olduğundan bu ürünün piyasaya sürülmesi büyük karlar sağlayacağı kesin ve açıktır.
Geri...