Get Adobe Flash player

Termoelektrik Modüller


    Dünyada başta termoelektrik modüller olmak üzere çeşitli termoelektrik ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması yıllık olarak milyar dolarlık kapasiteye ulaşmıştır. Termoelektriğin kullanımındaki bu kadar büyük başarının nedenini, termoelektrik yarıiletkenlerin parametrelerinin optimize edilebilirliği, termoelektrik cihaz ve sistemlerin temelini oluşturan termoelektrik modüllerin (TEM) üretim teknolojilerinin mükemmelleştirilmesi, termoelektrik yarıiletken (TEY) maddenin elde edilmesi ve işlenmesi için geliştirilen ileri teknolojilerin, modern ölçüm ve test sistemlerin geliştirilmesi, modüllerin üretilmesi ve bunların parametrelerinin araştırılması ve karakteristiklerinin çıkarılması oluşturmaktadır. 

Son zamanlara kadar TEY’lerin parametrelerinin optimizasyonu homojen maddeler için yapılmaktaydı. Bu tip optimizasyonlar dar yasak enerji bantlı yarıiletkenlerin mikroskobik modellerini baz alarak yapılmaktadır. Burada temel optimizasyon faktörü olarak yük taşıyıcılarının yoğunluğu kullanılmaktadır. Ancak TEY’lerin kalitesi yükseltmek için kullanılan bu optimizasyon yöntemi iyileştirme kapasitesini tamamlamıştır. Çünkü son 20-30 senedir bu yöntemle TEY’lerin Z parametresinin yükseltilmesi söz konusu olmamıştır. Buna göre termoelektrik’teki gelişim, yeni etkin yöntemlerin ortaya çıkarılmasıyla mümkün olacaktır. Yeni yöntemler, termoelektrik dönüşümle elektrik enerji üretiminin maksimum etkinliğini temin eden, daha karmaşık TEY modellerin kullanılmasına dayanmaktadır. Yeni optimal yüksek verimli TEY’lerin tasarlanması ve üretilmesi problemlerinin çözümü ister teorik araştırmalar isterse de uygulamalar açısından çok daha zordur. Yeni optimal yüksek verimli termoelektrik yarıiletkenler ve TEM’lerin tasarlanması ve üretilmesi için geliştirilen yeni yöntemleri gerçekleştirmek için gelişmiş matematik teorilerin kullanılmasının yanı sıra modern teknoloji ürünleriyle donatılmış teknolojik, ölçüm ve test sistemlerini içeren maddi alt yapının kurulması gereklidir. Önerilen proje bütün bu problemlerin çözümüne önemli ve çok büyük katkıda bulunacaktır.

Geri...