Get Adobe Flash player

TES Ltd - 2012 Model TE Medikal Kit

   Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birey ve toplum sağlığı ile ilgili büyük yatırımlar ve geniş çapta araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların başında yeni ilaç ve aşıların üretimi, kanın toplanması, organların saklanması ve nakli gelmektedir. Aşı, ilaç, kan ve organların bozulmaması için belirli sıcaklık koşullarında bulundurulması gerekmektedir. Her tür biyolojik ürünün etkinliğini kaybetmemesi, değişime uğrayarak bozulmaması ve kullanım ömrünün kısalmaması ve nakli için kullanılan sistemler üzerinde dünyada çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Ürünün amacı, ilaç, aşı, her tür biyolojik ürün ve organ nakli için gereken sıcaklık koşullarını sağlayabilen sıcaklık kontrollü termoelektrik soğuk zincir sistemini oluşturan taşınabilir ilaç, kan ve organ kitinin gerçekleştirmektir.
   UNICEF’in Dünya Sağlık Örgütünün (Word Health Organization) çalışmalarının başında, aşı ve ilaçlar için vaecine cold box, kan ve organ için ise blood cold box nakil kutuların üretimi ve pazarlaması gelmektedir. Bu amaçla her yıl WHO katalogları dünya devletlerine dağıtılmaktadır. UNICEF'in 2012 katalogunda adı geçen nakil kutularının, biyolojik ürünü tutabilme süresine göre çeşitli modelleri mevcuttur. Fakat bunların hiçbirinde aşı, biyolojik ve kan ürünlerin kullanım ömrü kadar saklanması mümkün değildir. TES Ltd şirketi tarafından üretilen Termoelektrik Tıp Kiti bu standartlara göre test edilmiştir. Test sonuçlarına göre aşı ve kanın en az bu ürünlerin kullanım ömrü kadar bir süre için 20C - 80C aralığında tutulabildiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar UNICEF'in Dünya Sağlık Örgütüne bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün cevap olarak gönderdiği yazıya göre, dünya standartlarına uygun hazırlanacak olan termoelektrik kitlerin bu örgüt tarafından dünyaya pazarlama yapılacağıdır.
   Önerilen termoelektrik soğuk zincir sistemi için T.C. Patent Enstitüsü' ne 20.04.1998' de başvuru yapılmış ve sistem 1998/0072 numara ile koruma altına alınmıştır. Termoelektrik teknoloji içeren bu sistem sadece Türkiye'de değil dünyada da ilk ve tek olduğu UNICEF'in araştırmalarından anlaşılmıştır.
Ürün, aşı kampanyası dönemlerinde kullanımı başta olmak üzere çeşitli amaçlarla Sağlık Bakanlığında; ilaç, kan ve organların taşınması amacıyla Savunma Bakanlığında, kırsal şartlarda tatbikat veya çatışma sonucu yaralı askerlerin hayatlarını kurtarmak için kan ve ilaçların bozulmadan bulundurulması ve ulaştırılması amacıyla Genel Kurmay Başkanlığında, ilaç üreten fabrikalarda, ilaç malzemelerinin bozulmasını önlemek için ilaç fabrikalarında, Kızılay ve benzeri kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir. Taşınabilir ilaç, kan ve organ nakil kitini WHO standartlarına göre hazırlayıp UNICEF kataloglarında ürünün yer almasını sağlamak gerekmektedir. Bu şekilde ürünün dünyaya pazarlaması ve devletimize döviz girdisi sağlanmış olur. Ayrıca, Türkiye'nin UNICEF ve WHO tarafından hazırlanan kataloglarda, dünyada ilk ve tek olan termoelektrik kitler ile yer alması, gurur ve onur kaynağı olacaktır.
  TE Kit, termoelektrik yarıiletken soğuk zincir sistemi olup; ilaç, aşı, serum ve biyolojik ürünleri, organ, kan ve kan ürünlerini üretildikleri andan tüketildikleri ana kadar gereken sıcaklık koşullarında bulundurabilen stasoner ve taşınabilir farklı hacimlere sahip kitleri oluşturan kasa, termoelektrik blok, elektronik kontrol ve besleme sistemleri, UNICEF standartlarına uygun tasarlanmış ve TES Ltd şirketince üretilmiştir.

Geri...